Historiek

Socialistische roots.

Op het Feest van de Arbeid (1 mei) 1921 werd in Torhout een socialistische turnkring opgericht onder de naam van Germinal Torhout. De club sloot zich aan bij de Socialistische Turnbond en publiceerde zijn statuten in het staatsblad. Uit die statuten blijkt duidelijk de politieke oriëntering van de stichters: “de socialistische turnkring Germinal heeft de B.S.P. als zijn politieke vertegenwoordiger en kan deelnemen aan alle manifestaties door de partij ingericht”. (artikel 2) Ook artikel 3 is interessant: “de turnkring heeft zowel tot doel mede te helpen aan de opvoeding van de leden, zowel geestelijk als lichamelijk”. In de vooroorlogse periode had de turnkring geen geld om toestellen te kopen: ze werden door de leden eigenhandig vervaardigd. De turnkring was vooral bekend om zijn piramides, zijn volksdansen, acrobatie en ballet.

Een tweede start na de Tweede Wereldoorlog.

De turnkring bleef actief tot de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Toen werden de activiteiten opgeschort. In 1950 ging men opnieuw van start onder de naam Turnkring Germinal Torhout. Bij de bestuursleden zat toen een zekere Albert Catteceur, lid van de nationale commissie van de West-Vlaamse turngouw. Hij werd later voorzitter van de kring, die een vijftigtal leden telde. Vanaf 1964 maakte de kring, bij gebrek aan accommodatie, een moeilijke periode door, tot de stad Torhout in 1968 de oude kapel van Ten Walle ter beschikking stelde. Van toen af slaagde de kring erin te moderniseren en kampioenstitels te behalen. In 1971 werd het 50-jarig bestaan van de kring gevierd met o.m. een ontvangst op het stadhuis en een grootse manifestatie in het sportstadion. Ook het 60-jarig bestaan werd serieus gevierd: op 25 april 1981 ging een indrukwekkend turngala door met medewerking van verscheidene vreemde turnkringen.

Politieke ongebondenheid.

Kris Catteceur, een van de sportieve zonen van Albert, werd in 1960 lid van de kring. Toen hij in 1972 afstudeerde als regent lichamelijke opvoeding kreeg de naam van de kring een toevoeging: School voor lichamelijke opvoeding. Op 16 september 1986 maakte de kring zich onder impuls van Kris los van de partijpolitiek. De naam werd Gymclub Torhout vzw. Nu lag de weg open voor sponsoring en competitieturnen. In de statuten lezen we: “de vereniging heeft tot doel de sport, inzonderheid het turnen en de recreatiesport te bevorderen door het nemen of steunen van alle initiatieven en activiteiten in dat verband”. Binnen de kring ontwikkelden zich verschillende afdelingen: keurturnen, recreatieturnen, kleuterturnen, fitness en ballet (Balletschool Anjo). Uit de nieuwsjaarstoespraak 1988 van burgemeester Windels bleek hoe fier het stadsbestuur was op de prestaties van de bloeiende gymclub.

De doorbraak.

Die bewondering had zeker te maken met de prestaties van het gouden duo, topturner Mario Mortier en toptrainer Kris Catteceur. Maar ook andere turners en turnsters haalden bewonderenswaardige resultaten. Ze namen deel aan wedstrijden en demonstraties in Nederland (o.a. voor de tv), Tjechoslovakije, Groot-Brittannië, Israël, enz. Zo vb. nam Anje Casier, lesgeefster in de balletschool Anjo binnen de kring, in 1988 deel aan een balletstage in Amerika, terwijl Kris dat jaar in Engeland een week les ging geven aan trainers van diverse clubs. Op 27 juni 1988 nam boegbeeld Mario Mortier feestelijk afscheid als turner. Mario die ondermeer Europees juniorenkampioen werd in 1982, was op vijfjarige leeftijd lid geworden van gymclub Torhout. Op zevenjarige leeftijd werd hij ontdekt door Kris Catteceur, met de bekende gunstige gevolgen vandien. Eind de jaren tachtig startte Kris Catteceur in Koekelare en wat later in Veldegem een gymclub onder de naam Elastika. Later werd ook de naam voor de Torhoutse afdeling gebruikt.

Uitbreiding en vernieuwing.

In 2007 kreeg de club er een nieuwe afdeling te Roeselare bij. Het ging om een groep jongens die reeds behoorlijke resultaten behaald hadden in AGH (nationaal). In 2008 werd het bestuur vernieuwd, met als nieuwe voorzitster Hilde Debever.